یک جامعه شناس گفت: متاسفانه درگذشته روح انسان مرکز تعالی و تمرکز بود؛ در حالی که اکنون جسم انسان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، مسعود کیان پور اظهارکرد: متاسفانه در بسیاری از جوامع افراد هویت واقعی خود را بر اساس زیبایی جسمانی تعریف می‌کنند و از هر اقدامی استفاده می‌کنند که خود را زیبا جلوه دهند.

وی با بیان اینکه هر اقدامی که منطبق بر استانداردهای زیبایی باشد برای این افراد مهم تلقی می‌شود، افزود: افراد سبک زندگی خود را منطبق با زیبایی‌های ظاهری قرار می‌دهند و برای رسیدن به زیبایی حاضرند سبک زندگی خود را تغییر دهند.

این استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان اضافه کرد: برای مثال برای تغییر در اندام، اقداماتی مانند رژیم‌ها و ورزش‌های سخت برای رسیدن به تناسب اندام و حتی اقدامات اساسی‌تری مانند انواع جراحی پلاستیک که برای زیبایی و جوان تر شدن صورت می‌گیرد.

کیان پور با اشاره رواج انجام جراحی‌های زیبایی در مردان خاط نشان کرد: در گذشته مردان با معیارهای مردانه بیشتر ابهت داشتند و ظاهر مردانه یک امر مهم تلقی می‌شد، در نتیجه نبودن این معیارها برای مرد یک ضعف شناخته می‌شد؛ اما امروزه این معیارها برعکس شده و به عنوان تقسیم بندی‌های جنسیتی دوران مدرن تلقی می‌شود.

این جامعه‌شناس با تاکید بر این نکته که توجه به زیبایی جسمانی صرف نظر از جنسیت در جامعه یک ارزش شده است، ادامه داد: متاسفانه درگذشته روح انسان مرکز تعالی و تمرکز بود و اکنون جسم انسان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

کیان پور با بیان اینکه انسان امروزی می‌خواهد هویت خود را از طریق جسم به نمایش بگذارد، افزود: افراد برای اینکه بیشتر خود را مورد تایید جامعه و جنس مخالف قرار دهند بیشتر به سمت زیبایی‌های جسمانی سوق داده می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه گرایش و تمایل مردان به سمت زیبایی‌ها به سبک دخترانه یک معضل اجتماعی در جامعه است، گفت: در معرض نمایش قرار دادن خود با انجام اقدامات زیبایی متنوع، دغدغه‌ایست که علاوه بر زنان و دختران جوان گریبان گیر مردان نیز شده است و متاسفانه با یک معضل در جامعه روبرو هستیم. 
ساعت : 11:58 am | نویسنده : admin | دانلودیان | مطلب قبلی
Page : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15